zamknij

Informacje

Ten odcisk został zaktualizowany 2 luty 2022, 20:11.

Właścicielem tej witryny jest:

Nomine sp. z o.o. sp. z o.o.
Jana Brzechwy 6a
Kraków 31-478
Polska
Email: moc.ecapszzib@b
Numer telefonu: +48 12 311 01 07

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w REGON na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

389176625

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

Spotkajmy się przy kawie

tel. +48 12 311 01 07
b@bizzspace.com
Jana Brzechwy 6a, Kraków 31-478
spotkania w trybie offline