zamknij

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe i pliki cookie.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka ma zastosowanie do Serwisu internetowego, działającego pod adresem url: bizzspace.com
Operatorem strony internetowej i administratorem danych osobowych jest: Nomine sp. z o.o. Kraków
Kontaktowy adres e-mail operatora: b@bizzspace.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Witryna wykorzystuje dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • Prowadzenie biuletynu informacyjnego
 • Prezentowanie profilu użytkownika innym użytkownikom
 • Obsługa zgłoszeń za pomocą formularza

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wpisane dane w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie plików cookies (tzw. "ciasteczek") w urządzeniach końcowych.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są zabezpieczone w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i logowania wprowadzane na stronie internetowej są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

3. Hosting

Strona jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: OVH

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystania Twoich danych

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • przedsiębiorstwo hostingowe na podstawie powierzenia
 • operatorzy rozwiązań czatu online
 • Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do realizacji celu strony internetowej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w odrębnych przepisach (np. o rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

 • dostęp do danych osobowych dotyczących użytkownika,
 • zlecić ich naprawę,
 • usuwanie,
 • ograniczenie przetwarzania danych,
 • oraz do możliwości przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo do sprzeciwu nie będzie mogło być zrealizowane, jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do funkcjonowania Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

5. Informacje w formularzach

Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
Strona może zapisywać informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informacje ułatwiające powiązanie danych zawartych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji procesu zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usługi, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza informuje w sposób jednoznaczny do czego służy.

6. Dzienniki administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania serwisem.

7. Ważne techniki marketingowe

Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie za pomocą Google Analytics (Google Inc., z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa ta opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą następującego narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator wykorzystuje techniki remarketingu, które pozwalają na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie internetowej, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do śledzenia, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane przez Operatora operatorom reklamowym. Warunkiem technologicznym jest włączenie obsługi plików cookie.
Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta sprawia, że Facebook (Facebook Inc., USA) wie, że zarejestrowana w nim osoba korzysta z Witryny. Operator nie przekazuje Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator korzysta z rozwiązania, które automatyzuje działanie Serwisu w stosunku do użytkowników, np. może wysłać do użytkownika e-mail po odwiedzeniu danej podstrony, jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacje o plikach cookie

Strona korzysta z plików cookie.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Operator Serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:

 • utrzymywanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • w celach określonych powyżej w części "Ważne techniki marketingowe";

W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). "Sesyjne" pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisów internetowych
Aby zarządzać plikami cookies, wybierz z poniższej listy używaną przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Niniejszy szablon polityki został wygenerowany bezpłatnie w celach informacyjnych w oparciu o naszą wiedzę, praktyki branżowe oraz przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy zapoznanie się z szablonem polityki przed użyciem go na swojej stronie. Szablon jest oparty na najczęściej występujących sytuacjach na stronach internetowych, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Państwa strony. Prosimy o uważne przeczytanie wygenerowanego dokumentu i w razie potrzeby dostosowanie go do swojej sytuacji lub zasięgnięcie porady prawnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki korzystania z tego dokumentu, ponieważ tylko Ty możesz zapewnić, że wszystkie zawarte w nim informacje są dokładne. Prosimy również pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Państwa troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie internetowej.

Spotkajmy się przy kawie

tel. +48 12 311 01 07
b@bizzspace.com
Jana Brzechwy 6a, Kraków 31-478
spotkania w trybie offline